ERC20網絡升級

8V將於2023年8月15日11:30(香港時間)升級ERC20網絡。 預計升級時間為兩個小時。 在此期間,ERC20網絡代幣的充值和提現將暫停。 8V維護後將重新開放ERC20網絡的充值和提現業務,維護完成後將不再另行公告。

感謝您的支持!

8V團隊

2023/08/15

8V官方社交媒體

官網:https://8V.com

電報(英文):https://t.me/global8v

Telegram 社區(英文):https://t.me/global8vchat

臉書:https://www.facebook.com/8V.Global/

Instagram:https://www.instagram.com/8v.global/

Reddit:https://www.reddit.com/r/8Voffical_group/

Youtube:https://www.youtube.com/c/8Vcom-official

媒體:https://medium.com/@8vofficial